Xuất bản thông tin

null Thành lập HTX Nông nghiệp hữu cơ An Phú Thuận

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Thành lập HTX Nông nghiệp hữu cơ An Phú Thuận

Ngày 14/11/2020, xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành tổ chức hội nghị thành lập HTX Nông nghiệp hữu cơ An Phú Thuận nhiệm kỳ 2020-2025. Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh Đồng Tháp, các ngành chuyên môn huyện Châu Thành và  thành viên HTX đến dự.

Thành lập hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ An Phú Thuận

HTX Nông nghiệp hữu cơ An Phú Thuận, bước đầu có 18 thành viên, vốn điều lệ là 90 triệu đồng, hoạt động dịch vụ trồng trọt, thu mua nông sản hoạt động cung ứng vật tư nông nghiệp.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông qua điều lệ HTX, quy chế tổ chức hoạt động và phương án sản xuất kinh doanh của HTX. Qua đó hội nghị đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị gồm 3 thành viên và 3 kiểm soát viên. Ông Nguyễn Văn Ba được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Giám đốc HTX./.

           

Trí Khánh