Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân Huyện giám sát công tác XD NTM tại xã Tân Bình

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Hội đồng nhân dân Huyện giám sát công tác XD NTM tại xã Tân Bình

Đoàn giám sát HĐND huyện Châu Thành, do ông Nguyễn Văn Quới - Chủ tịch HĐND Huyện làm Trưởng đoàn. Phó chủ tịch HĐND Huyện - Phạm Thị Mỹ Hạnh và đại diện các ngành liên quan tham dự giám sát kết quả thực hiện Chương trình XD NTM, tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại xã Tân Bình.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Báo cáo tại buổi giám sát, UBND xã Tân Bình Cho biết đến nay cơ bản xã Tân Bình đã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới. Bên cạnh đó xã cũng nêu lên một số khó khăn như: Tình hình thời tiết diễn biến bất thường làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân; huy động các nguồn lực, vận động nhân dân đóng góp xây dựng cầu đường nông thôn còn hạn chế, một số hộ dân chưa thống nhất cao còn tư tưởng trông chờ vào sự đầu tư, hỗ trợ của nhà nước…

Phát biểu tại buổi giám sát ông Nguyễn Văn Quới - Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành, ghi nhận các cố gắng, nổ lực trong triển khai, tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới của xã Tân Bình. Đồng thời chỉ đạo xã tập trung tuyên truyền nâng cao hơn nữa ý thức của người dân trong xây dưng nông thôn mới, ý thức về bảo vệ môi trường; thể hiện các công việc phải cụ thể, phối hợp thực hiện nhiệm vụ với các ngành phải nhịp nhàng, đồng bộ; tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, liên doanh liên kết trong sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho người dân, tạo môi trường thuận lợi thu hút nhà đầu tư; quan tâm tình hình dịch trên đàn vật nuôi vào thời tiết chuyển mùa như hiện nay./.

                                                                                              Trí Khánh