Xuất bản thông tin

null Tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2020

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2020

Sáng ngày 17/11/2020, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2020 cho Lãnh đạo các phòng, ban, ngành và UBND các Xã, Thị trấn bằng hình thức trực tuyếnÔng Lê Hoàng Diệp - Chánh Thanh tra Huyện chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tham dự tại điểm cẩu trực tuyến huyện Châu Thành

Tại Hội nghị, các đại biểu được Hướng dẫn thực hiện, nghiệp vụ, quy trình công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và công tác phòng, chống tham nhũng. Những nội dung cơ bản về Luật tiếp Công dân; những điểm mới của Nghị định số 124/2020/NĐ-CP; Nghị định số 75/2012/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại; Nghị định 130/2020/NĐ-CP về Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và những nội dung cơ bản của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Các đại biểu ở các điểm cẩu trực tuyến tham dự Hội nghị

Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2020 nhằm bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng hoạt động công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn Huyện./.

Thanh An