Xuất bản thông tin

null Hội nghị triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Hội nghị triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020

Ngày 18/11/2020, tại Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Tân Nhuận Đông, UBND huyện Châu Thành tổ chức hội nghị triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020. Tham dự có Phó chủ tịch UBND Huyện - Đỗ Nhật Định, các thành viên Ban chỉ đạo Huyện, lãnh đạo UBND, công chức phụ  trách công tác lao động thương binh xã hội 12 Xã, Thị trấn, trưởng các khóm, ấp và điều tra viên trên địa bàn huyện cùng tham dự.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị triển khai nội dung Kế hoạch của UBND Huyện về điều tra, rà soát đánh giá biến động hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nông, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2020; hướng dẫn quy trình điều tra, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm, hướng dẫn nghiệp vụ khảo sát, thu thập thông tin, cách ghi chép các phiếu điều tra và các biểu mẫu tổng hợp báo cáo kết quả điều tra.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Từ ngày 19/11 đến ngày 21/11 huyện Châu Thành sẽ tiến hành điều tra, rà soát đánh giá biến động hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nông, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2020. Dự kiến sẽ điều tra, rà soát 1.100 hộ, trong đó hộ dự kiến thoát nghèo 200 hộ; hộ thoát cận nghèo 300 hộ; hộ rơi nghèo, cận nghèo 200 hộ; hộ có mức sống trung bình 400 hộ.

Công tác điều tra, rà soát đánh giá biến động hộ nghèo, hộ cận nghèo được triển khai hằng năm nhằm cập nhật cơ sở dữ liệu về hộ nghèo, hộ cận nghèo phục vụ cho việc quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo, làm cơ sở cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội và xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn Huyện./.

Cẩm Phượng