Xuất bản thông tin

null Họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chiều ngày 18/11/2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Châu Thành tổ chức Họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) và sơ kết cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 - 2020. Bà Đoàn Thị Nghiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, Ông Nguyễn Tấn Lực - Bí thư Huyện ủy Châu Thành, Ông Đỗ Nhật Định - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành và hơn 100 đại biểu là thành viên, cá nhân tiêu biểu, cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ đến dự.

Khen thưởng tập thể, cá nhân

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại quá trình 90 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQVN, khẳng định vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQVN trong đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước.

Đại biểu  dự Họp mặt

Trong những năm qua, hệ thống MTTQVN huyện Châu Thành đã không ngừng phấn đấu củng cố tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để thực hiện tốt nhiệm vụ, thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong huy động sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Đặc biệt, trong giai đoạn 2016 - 2020, tiếp tục thực hiện có chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hệ thống MTTQVN Huyện đã phối hợp vận động 95 tỉ đồng xây dựng cầu đường, thắp sáng đường quê, 35 tỷ đồng thực hiện chương trình an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo, qua đó tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,44%, hộ cận nghèo còn 2,72%,…

Dịp này có 11 cá nhân nhận Kỷ niệm chương của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn Dân tộc, 5 tập thể và 24 cá nhân nhận giấy khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 - 2020./.

Trí Khánh