Xuất bản thông tin

null Tập huấn nghiệp vụ Công an xã bán chuyên trách huyện Châu Thành năm 2020

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Tập huấn nghiệp vụ Công an xã bán chuyên trách huyện Châu Thành năm 2020

Sáng ngày 20/11/2020, tại Hội trường Công an huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, tổ chức Lễ khai giảng Tập huấn nghiệp vụ Công an xã bán chuyên trách huyện Châu Thành năm 2020. Tham dự buổi lễ có đại diện Lãnh đạo Công an Huyện, Chỉ huy các đội trực thuộc Công an Huyện và 47 học viên là lực lượng Công an bán chuyên trách ở 12 xã, thị trấn trên địa bàn Huyện.

Các đại biểu tham dự

Tại buổi Lễ, đồng chí Thượng tá Huỳnh Văn Thành - Phó Trưởng Công an Huyện quán triệt mục đích, yêu cầu của buổi tập huấn, đề nghị báo cáo viên, giảng viên nghiên cứu đổi mới sáng tạo trong truyền đạt các bài giảng, chuyên đề; tập trung vào những nội dung trọng tâm, thiết thực; kết hợp chặt chẽ giữa kiến thức lý luận với thực tiễn; chú trọng giải đáp những vấn đề khó khăn, vướng mắc của các học viên. Đồng thời, đưa các vụ việc thực tiễn đã làm được phân tích, liên hệ cho học viên để bài giảng thêm sinh động, đảm bảo học viên tiếp thu nhanh, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ vận dụng vào thực tiễn công tác. Bên cạnh đó, đồng chí Huỳnh Thị Thúy Diễm - Công an xã An Hiệp đại diện các học viên hứa sẽ nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy định của lớp học; tham gia tập huấn nghiêm túc, tập trung để việc học tập đạt kết quả cao nhất.

Các đại biểu tham dự

Trong 15 ngày (từ ngày 20/11/2020 đến ngày 10/12/2020), các học viên sẽ được học tập 16 chuyên đề theo 04 nội dung cụ thể như sau: Giáo dục chính trị tư tưởng cho Công an xã (chuyên đề 1); Một số vấn đề cơ bản của công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự (chuyên đề 2 đến chuyên đề 6); Một số vấn đề cơ bản về công tác nghiệp vụ của Công an xã (chuyên đề 7 đến chuyên đề 15); Chương trình huấn luyện sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ (chuyên đề 16). Đồng thời, triển khai sâu thêm về “Công tác cải cách hành chính” của các đơn vị, địa phương.

 

Đồng chí Thượng tá Huỳnh Văn Thành

Lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới. Qua đó góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, làm tốt công tác nắm bắt tình hình, tham gia giải quyết có hiệu quả các vụ việc về an ninh trật tự xảy ra ở cơ sở, đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Xây dựng bản lĩnh, nêu cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân, củng cố lực lượng Công an xã trong sạch, vững mạnh, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Thanh Toàn - Công an Huyện