Xuất bản thông tin

null Hội nghị cập nhật kiến thức về dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Hội nghị cập nhật kiến thức về dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Chiều ngày 24/11/2020, Tỉnh uỷ Đồng Tháp tổ chức Hội nghị trực tuyến cập nhật kiến thức về công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho lãnh đạo, quản lý các cấp trên địa bàn tỉnh bằng hình thức trực tuyến. ông Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Lê Thành Công - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự tại điểm cầu huyện Châu Thành gồm các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện, lãnh đạo các ban, ngành, tổ chức chính tri - hội Huyện, UBND các Xã Thị trấn.

Các đại biểu ở điểm cầu trực tuyến huyện Châu Thành tham dự Hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, nguyên Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương chia sẻ nhiều thông tin hữu ích xoay quanh chuyên đề Dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh, bằng những câu chuyện ý nghĩa. Giáo sư, Tiến sĩ cho biết Ngày 15/10/1949, Bác Hồ viết bài báo “Dân vận” đăng trên báo “Sự thật”. Tác phẩm đã trở thành cơ sở lý luận, kim chỉ nam cho công tác vận động quần chúng của Đảng ta suốt hơn 70 năm qua, Người còn nhấn mạnh, cần thấu hiểu chiều sâu tư duy lý luận Hồ Chí Minh về dân vận và thấu cảm tấm gương mẫu mực thực hành dân vận của Người.

Các điểm cầu trực tuyến tham dự Hội nghị

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo cho rằng việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay cần chú trọng những chỉ dẫn cụ thể và thiết thực của Người, phải nhận thức và vận dụng đúng, sáng tạo cho phù hợp với yêu cầu trong tình hình hiện nay của nước ta. Sự hài lòng của người dân là thước đo về năng lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý, là chỉ số xác thực nhất đánh giá chất lượng công tác của đội ngũ đảng viên, công chức trong phục vụ nhân dân…

Phát biểu tại hội nghị ông Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh mong rằng qua Hội nghị này việc nhận thức và trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền và đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp trên địa bàn tỉnh sẽ có chuyển biến tích cực hơn, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi theo phương châm, nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra./.

Thanh An