Xuất bản thông tin

null Phú Hựu tổng kết phong trào thi đua cụm số 2 năm 2020

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Phú Hựu tổng kết phong trào thi đua cụm số 2 năm 2020

Chiều ngày 26/11/2020, tại Hội trường UBND xã Phú Hựu, Cụm thi đua số 2 gồm các xã: Phú Hựu, An Hiệp, Tân Phú và Phú Long tổ chức tổng kết phong trào thi đua cụm và ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Ký kết giao ước thi đua các xã Tân Phú, Phú Hựu, An Hiệp, Phú Long

Tại Hội nghị, đại diện Cụm trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và những nội dung trọng tâm thi đua năm 2021.

Thảo luận tại hội nghị, các đơn vị chia sẽ kinh nghiệm về phong trào, đặc biệt là Phú Hựu đã phát động phong trào thi đua vận động vượt chỉ tiêu mua bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Kết quả thi đua, nhìn chung các đơn vị đều thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu trên giao, các phong trào thi đua, tổ chức khen thưởng kịp thời và đảm bảo đúng quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đơn vị  quan tâm nhiều nhất về nhiệm vụ trọng tâm, Kế hoạch phát động phong trào thi đua, bảng ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị năm 2021, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp về phát động phong trào thi đua trong Cụm để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cũng tại hội nghị này, các đơn vị bình bầu, suy tôn đơn vị đứng đầu Cụm có số điểm cao là đơn vị xã Phú Hựu đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng Huyện xét tặng cờ UBND Tỉnh và giới thiệu Trưởng cụm, Phó cụm điều hành hoạt động  năm 2021.

Kết thúc hội nghị các đơn vị trong Cụm đã tiến hành ký kết giáo ước thi đua năm 2021 với sự chứng kiến của Thành viên phụ trách thi đua Cụm và Đảng ủy Xã./.

Thanh sơn