Xuất bản thông tin

null Công trình đường kết nối ĐT 853 (Đồng Tháp) - ĐT 908 (Vĩnh Long)

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Công trình đường kết nối ĐT 853 (Đồng Tháp) - ĐT 908 (Vĩnh Long)

Chiều ngày 27/11/2020, Ông Phan Thanh Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành khảo sát công trình đường kết nối ĐT 853 (Đồng Tháp) - ĐT 908 (Vĩnh Long).

Ông Phan Thanh Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành cùng các ngành và UBND xã

có liên quan khảo sát công trình

Sau khi nghe chủ đầu tư báo cáo tiến độ thi công và giải ngân các công trình trên địa bàn Huyện cùng với việc phát sinh khối lượng công trình đường kết nối ĐT 853 (Đồng Tháp) - ĐT 908 (Vĩnh Long); hiện tại công trình còn vướng một số hộ dân chưa di dời. Tại đây Phó Chủ tịch UBND Huyện - Phan Thanh Dũng chỉ đạo giao chủ đầu tư phối hợp các xã: Tân Phú Trung, Tân Phú mời một số hộ dân có uy tín trong khu vực, tiếp tục vận động, báo cáo Ủy ban nhân dân Huyện nắm và cũng đề nghị chủ đầu tư đảm bảo sớm hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng./.

Thanh An