Xuất bản thông tin

null Hội thảo về Giáo dục Nhà trường và dạy học môn Tiếng việt Lớp 1

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Hội thảo về Giáo dục Nhà trường và dạy học môn Tiếng việt Lớp 1

Ngày 28/11/2020, tại Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Tân Nhuận Đông huyện Châu Thành, Sở Giáo dục và Đào tao tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tao huyện Châu Thành tổ chức Hội thảo thực hiện kế hoạch Giáo dục Nhà trường và dạy học môn Tiếng việt Lớp 1. Tham dự có Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tao tỉnh Đồng Tháp, Cán bộ quản lý, giáo viên cấp tiểu học ở 12 huyện, thành phố trên địa bàn Tỉnh.

Ý kiến thảo luận

Tại buổi Hôi thảo các đại biểu tham dự tiết dạy và học của Giáo viên và Học sinh Lớp 1 Trường tiểu học Nha Mân 2 về cách phát âm, ghép vần và viết bảng. Kết thúc tiết học các đại biểu tham gia chia sẻ, đóng góp nhiều ý kiến, cùng nhau thảo luận rút ra phương pháp dạy cho tốt hơn.

Đại biểu tham dự Hội thảo

Trong Hội thảo có nhiều lượt ý kiến chia sẻ về đổi mới phương pháp dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nói chung, môn Tiếng Việt lớp 1 nói riêng, dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. Thảo luận, chia sẻ về quy trình, hình thức, vận dụng và phối hợp các phương pháp dạy học, tổ chức học sinh được trải nghiệm ngay trong tiết dạy chính khóa, phương pháp, hình thức tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học đạt hiệu quả./. 

 

Trí Khánh