Xuất bản thông tin

null Hội nghị triển khai và tập huấn Văn bản quy phạm Pháp Luật

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Hội nghị triển khai và tập huấn Văn bản quy phạm Pháp Luật

Ngày 03/12/2020, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp phối hợp Phòng Tư pháp huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị triển khai và tập huấn chuyên sâu công tác Văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 cho các cán bộ quản lý và công chức các ban ngành Huyện, Xã, Thị trấn.

Hội nghị tập huấn

 Báo cáo viên Sở Tư Pháp triển khai các nội dung như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tập huấn kỷ năng soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp Huyện, Xã; thẩm định, thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND; kỷ năng kiểm tra xử lý, rà soát và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND cấp Huyện, Xã ban hành…

Đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn

Qua buổi triển khai nhằm giúp các đại biểu hiểu rõ nội dung các văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản quy phạm pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, để các văn bản thực sự đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương" ./.

Trí Khánh