Xuất bản thông tin

null Công bố Quyết định đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Công an xã

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Công bố Quyết định đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Công an xã

Thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, Sáng ngày 02/12/2020, Công an huyện Châu Thành phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Phú Long, huyện Châu Thành tổ chức Lễ công bố Quyết định đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Công an xã. Theo đó, đồng chí Đại úy Phan Thanh Hoàng đảm nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Trưởng Công an xã Phú Long huyện Châu Thành kể từ ngày 23 tháng 11 năm 2020.

Đồng chí Đại úy Phan Thanh Hoàng (mặc lễ phục trắng) nhận Quyết định

Thực hiện Đề án của Bộ Công an về bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, ngày 01 tháng 08 năm 2020, đồng chí Phan Thanh Hoàng được Công an huyện Châu Thành điều động công tác tại xã Phú Long, làm nhiệm vụ Công an viên thường trực. Qua hơn 03 tháng công tác thực tiễn tại địa phương, đồng chí Hoàng đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được Ban Lãnh đạo Công an Huyện và cấp ủy, chính quyền xã Phú Long tin tưởng giao thêm trọng trách mới. Quá trình công tác của đồng chí Hoàng cũng thể hiện sự quyết tâm và phấn đấu của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác mới. Đồng thời, Công an Huyện đã thực hiện tốt chủ trương của Bộ Công an về xây dựng lực lượng Công an cơ sở “chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”./.

Thanh Toàn - Công an Huyện