Xuất bản thông tin

null Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn Huyện

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn Huyện

Ngày 08/12/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành công văn chỉ đạo các ngành chuyên môn Huyện; Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn về việc Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn huyện Châu Thành.

Ảnh minh họa

Theo công văn chỉ đạo: Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức rà soát và thực hiện việc ký cam kết đối với các chủ mỏ, bến bãi, chủ nguồn hàng, doanh nghiệp vận tải,... về việc không bốc xếp, vận chuyển hàng hóa quá khổ, quá tải; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện cam kết đã ký; quản lý tốt hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn, kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các trường hợp cố tình vi phạm.

Giao Công an Huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm về cơi nới, cải tạo thùng thành xe trái phép, bốc xếp, vận chuyển hàng hóa quá tải trọng cho phép, việc chấp hành các quy định về hoạt động kinh doanh vận tải,... trên địa bàn quản lý; phối hợp tốt với Thanh tra Sở Giao thông vận tải để nâng cao hiệu quả tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm.

Giao Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, kiểm soát tải trọng phương tiện; phối hợp tốt với các ngành chức năng Huyện trong công tác tuần tra, kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn quản lý.

Giao Ban An toàn giao thông Huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn Huyện; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chỉ đạo nêu trên, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện các vấn đề có liên quan để xử lý theo thẩm quyền./.

Thanh An