Xuất bản thông tin

null Hội Nông dân xã An Nhơn phát huy tốt phong trào và hoạt động Hội

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Hội Nông dân xã An Nhơn phát huy tốt phong trào và hoạt động Hội

Ngày 11/12/2020, Hội nông dân xã An Nhơn, huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020, Nhiệm vụ, giải pháp năm 2021.

Tổng kết Hội Nông dân xã An Nhơn

Hội Nông dân xã An Nhơn, có những hoạt động nổi bật trên các lĩnh vực. Trong năm, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước trong hội viên. Hội còn quan tâm thực hiện các phong trào; trong đó, việc liên kết sản xuất được chú trọng. Cụ thể, đã kiện toàn, nâng chất hoạt động của Hợp tác xã nhãn An Hòa và Tổ liên kết sản xuất nhãn Cồn Bạch Viên. Có 62 Hội viên tham gia mô hình “Vườn nhãn kiểu mẫu” và “Người nông dân chuyên nghiệp”. Thành lập mới 2 tổ liên kết sản xuất nhãn và ổi ở ấp An Phú, bước đầu hoạt động hiệu quả. Đặc biệt là Tất cả xã viên HTX nhãn an toàn An Hòa đều được cấp chứng nhận VietGAP và thành viên Tổ liên kết nhãn Cồn Bạch Viên được cấp chứng nhận GlocalGAP.

Đại biểu tham luận

Trong năm đã kết nạp 77 hội viên (đạt 110% chỉ tiêu). Nâng tổng số hội viên toàn xã là 1.718 hội viên. Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi  năm 2020 có 1.586 hộ đăng ký, đạt 101% chỉ tiêu. Kết quả cuối năm  bình xét 794 hộ đạt danh hiệu ND SXKG giỏi các cấp, đạt 100,2% chỉ tiêu.

Tổng kết Hội Nông dân xã An Nhơn

Hội nghị đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề như: tiếp tục tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện liên kết trong sản xuất, sản xuất theo quy trình sạch, an toàn, đa dạng hóa sản phẩm sau thu hoạch, đặc biệt là trái nhãn  … Hội nghị cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2021 với nhiều chỉ tiêu quan trọng trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2020. Phát huy có hiệu quả vai trò của Hội Nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp góp phần vào vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Thanh Dự - Đăng Phúc