Xuất bản thông tin

null Tổng kết Hội Khuyến học huyện Châu Thành

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Tổng kết Hội Khuyến học huyện Châu Thành

Ngày 11/12/2020, Hội Khuyến học và Cựu Giáo chức huyện Châu Thành tổ chức tổng kết công tác Hội năm 2020 và triển khai chương trình công tác Hội năm 2021. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND Huyện - Đỗ Nhật Định.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Trong năm 2020, Hội Khuyến học và Cựu Giáo chức huyện và Hội cơ sở phấn đấu thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả khả toàn diện, tạo ra sự chuyển biến mới trên tất cả các mặt hoạt động, nổi bậc là công tác tuyên truyền vận động thực hiện các phong trào xây dựng “Gia đình học tập”; “Dòng họ học tập”, “Đơn vị học tập”… , công tác xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động được quan tâm thực hiện thường xuyên. Trong năm các cấp hội trên địa bàn huyện đã vận động được 880.180.000 đồng để trao học bổng và 2.980 phần quà cho học sinh; có 184 em học sinh, sinh viên được các tập thể cá nhân nhận đỡ đầu trao học bổng hằng năm; duy trì phối hợp trao bổng Gương sáng hiếu học, Thắp sáng ước mơ và học bổng Nguyễn Sinh Sắc cho các em học sinh sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2021, Hội Khuyến học và Cựu Giáo chức huyện đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; củng cố, xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội cơ sở, tăng cường vận động, phát triển quỹ hội; đa dạng hóa các hình thức học tập; tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người được học tập thường xuyên, học tập suốt đời.

Dịp này Hội Khuyến học và Cựu Giáo chức huyện cũng đã tặng giấy khen cho 03 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài năm 2020./.

Cẩm Phượng