Xuất bản thông tin

null Hội nghị tổng kết Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Hội nghị tổng kết Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020

Ngày 10/12/2020, UBND tỉnh Đồng tháp tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 bằng hình thức trực tuyến; ông Bùi Thành Nhơn - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã Hội Tỉnh chủ trì Hội nghị. Tại Điểm cầu trực tuyến huyện Châu Thành ông Đỗ Nhật Định - Phó Chủ tịch UBND Huyện chủ trì Hội nghị.

                                     Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh

Toàn tỉnh có 28 cơ sở giáo dục nghề nghiệp với quy mô tuyển sinh đào tạo khoảng 21.500 học viên/năm. Từ năm 2011 - 2020 có gần 210.000 người tham gia học nghề, vượt 16% so với kế hoạch. Đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%, trong đó tỷ lệ qua đào tạo nghề đạt 50%. Tỷ lệ học viên học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng ra trường có việc làm ngay khoảng 75%. Đối với đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt khoảng 85%; 100% lao động đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp đều được bố trí việc làm.

Điểm cầu trực tuyến huyện Châu Thành

Từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm của Trung ương, của Tỉnh đã tạo điều kiến cho 24.000 lao động được vay vốn tạo việc làm với tổng kinh phí 207 tỷ đồng, góp phần rất lớn trong công tác giải quyết việc làm sau đào tạo, ổn định kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Tại hội nghị Tỉnh cũng đề ra mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025 sẻ đào tạo nghề cho khoảng 75.000 lao động, trong đó có 8.500 người được đào tạo trình độ cao đẳng; 11.500 người được đào tạo trình độ trung cấp, 60.000 người được đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng để đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 79%, trong đó qua đào tạo nghề là 57%.

Các đại biểu ở các điểm cầu trực tuyến huyện tham dự Hội nghị

Nhân dịp này, Hội nghị cũng tặng bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh cho 17 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tại điểm cầu trực tuyến huyện Châu Thành, ông Đỗ Nhật Định - Phó Chủ tịch UBND Huyện trao bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn./.

Thanh An