Xuất bản thông tin

null Hỗ trợ quà cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn xã Tân Phú

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Hỗ trợ quà cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn xã Tân Phú

Ngày 13/12/2020, UBND xã Tân Phú phối hợp với mạnh thường quân ở thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phát 70 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn.

 
 

Các đại biểu tham dự buổi phát quà

Mỗi hộ được nhận một phần quà gồm gạo, mì gói, đường, bột ngọt và sữa do mạnh thường quân ở Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ. Tổng giá trị hỗ trợ của Mạnh thường quân trong đợt này là hơn 20 triệu đồng.

Trao giấy cám ơn cho các mạnh thường quân

Phát quà cho hộ nghèo, cận nghèo

UBND xã Tân Phú ghi nhận đóng góp quý báo của mạnh thường quân và trao giấy cảm ơn sự chia s phần nào những khó khăn, giúp bà con nghèo ở địa phương ổ định cuộc sống, an tâm lao động, sản xuất./.

Hữu Lợi