Xuất bản thông tin

null Kiểm tra công trình nâng cấp đê bao Ngã Nhỏ

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Kiểm tra công trình nâng cấp đê bao Ngã Nhỏ

Ngày 17/12/2020, Ông Phan Thanh Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành đến khảo sát kiểm tra công trình nâng cấp đê bao Ngã Nhỏ xã An Khánh huyện Châu Thành.

Ông Phan Thanh Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành khảo sát kiểm tra công trình

Qua kiểm tra thực tế cho thấy  công trình nâng cấp đê bao Ngã Nhỏ đang còn vướng các vật kiến trúc của một số hộ dân và theo ý kiến của các ngành chuyên môn tham dự; Phó Chủ tịch UBND Huyện - Phan Thanh Dũng yêu cầu công trình ô bao này cần phải hoàn thành để phục vụ sản xuất nông nghiệp cho cả vùng ô bao; theo đó, chỉ đạo giao UBND xã An Khánh phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan khẩn trương vận động các hộ dân trên tuyến di dời vật kiến trúc, sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện, báo cáo Uỷ ban nhân dân Huyện xem xét, chậm nhất ngày 24/12/2020./.

Thanh An