Xuất bản thông tin

null Đội Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội Huyện họp tổng kết công tác năm

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Đội Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội Huyện họp tổng kết công tác năm

Chiều ngày 22/12/2020, Đội Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội Huyện (LN VH-XH) tổ chức họp tổng kết năm 2020 và đề ra Kế hoạch hoạt động kiểm tra năm 2021. Tham dự có các đồng chí là thành viên của Đội Kiểm tra LN VH-XH Huyện, đại diện Phòng Tư pháp Huyện và Tổ Kiểm tra LN VH-XH các Xã, Thị trấn.  Chủ trì cuộc họp do ông Lê Văn Chệt - Phó Trưởng Công an Huyện/Phó Đội Trưởng Đội Kiểm tra LN VH-XH Huyện.

Ông Lê Văn Chệt - Phó Trưởng Công an huyện - Phó Đội Trưởng Đội Kiểm tra Liên ngành VH-XH Huyện gợi ý thảo luận

Sau khi nghe thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Đội Kiểm tra LN VH-XH năm 2020 và Kế hoạch hoạt động kiểm tra năm 2021 của Đội Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội Huyện.

Ông Lê Văn Tuấn - Phó Đội trưởng Đội Kiểm tra Liên ngành VH-XH huyện – Trưởng Phòng LĐTB&XH huyện ý kiến phát biểu

Ông Lê Văn Chệt - Phó Trưởng Công an Huyện/Đội phó Đội kiểm tra LN VH-XH Huyện gợi ý thảo luận cần tập trung vào 04 nội dung chính về công tác quản lý nhạc sóng (karaoke di động), trò chơi điện tử (games bắn cá), quán cà phê đèn mờ và quảng cáo (tín dụng đen).

Các thành viên nêu lên những khó khăn trong công tác quản lý nhạc sóng chủ yếu là karaoke di động chưa có biện pháp chế tài, một số Đảng viên, Cán bộ, công chức chưa thực hiện nghiêm còn sử dụng karaoke mỗi khi có tiệc tùng nên khó thuyết phục người dân; game bắn cá đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư vẫn cấp phép mà không xem xét loại máy kinh doanh để đối tượng lợi dụng hoạt động; quảng cáo tín dụng đen treo, dán, rãi lén lúc khó phát hiện; quán cà phê đèn mờ chưa được địa phương vận động hoặc mạnh dạn xử lý tháo gở các tum lều che chắn để các đối tượng lợi dụng bóng đêm phát sinh tệ nạn xã hội… Sau khi nghe các thành viên chia sẽ và ý kiến phát biểu của đại diện Phòng Tư pháp Huyện hướng dẫn tháo gỡ một phần khó khăn. Ông Lê Văn Chệt, Phó Trưởng Công an Huyện/Phó Đội Trưởng Đội Kiểm tra LN VH-XH Huyện có ý kiến kết luận đề nghị thực hiện một số nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới.

Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan thường trực Đội Kiểm tra liên ngành tham mưu đề xuất UBND Huyện kiện toàn bộ máy tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành hoạt động có hiệu quả hơn; kịp thời tổ chức hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành có liên quan trong hoạt động kiểm tra để lực lượng kiểm tra liên ngành nắm bắt thực hiện đạt hiệu quả cao.

Về tiếng ồn âm thanh (nhất là nhạc sóng – karaoke di động) đã được UBND Tỉnh, Huyện ban hành rất nhiều văn bản chỉ đạo hành. Đề nghị các đồng chí làm tốt vai trò tham mưu cho cấp Ủy Đảng, Chính quyền địa phương về nội dung Công văn 348/UBND-KGVX ngày 08/10/2018 của UBND Tỉnh có nêu “Cơ quan, đơn vị, địa phương nào để xảy ra tình trạng hát nhạc sống gây tiếng ồn vượt quá quy định, làm mất an ninh trật tự tại khu dân cư, ảnh hưởng đến việc học tập, sinh hoạt, nghỉ ngơi của nhân dân, gây bức xúc trong dư luận hoặc bị phản ảnh với cấp trên thì người đứng đầu địa phương, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước cấp ủy, chính quyền cấp trên” và Công văn 4338/UBND-VX ngày 28/11/2018 có nêu “cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn Huyện biết và gương mẫu chấp hành không sử dụng các dàn âm thanh có công suất lớn gây tiếng ồn vượt mức quy định khi tổ chức đám tiệc tại gia đình”. Trên cơ sở địa phương phải thành lập đoàn vận động thực hiện phân nhóm đối tượng theo tinh thần Công văn số 2785/UBND-VX ngày 16/9/2016 của UBND Huyện.

Về quán cà phê ăn uống sử dụng đèn mờ có tum lều che chắn, đề nghị xã rà soát lại báo cáo về Đội Huyện (thông qua Phòng VHTT) tổng hợp để xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức vận động và kiểm tra buộc khắc phục theo quyết định số 93/1999/QĐ-UBND Tỉnh. Đề nghị Công an xã tăng cường kiểm tra việc đăng ký danh sách tiếp viên tại cơ sở này và xử lý nghiêm sử dụng đèn mờ, tiếp viên không đăng ký, không chứng nhận an tòn vệ sinh thực phẩm nhằm tạo dựng hình ảnh địa phương theo Kế hoạch số 41-KH/HU ngày 19/01/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Huyện, xã (nhất là lực lượng Công an) phối hợp tập trung tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định trò chơi điện tử game bắn cá, bắn thú và các hình thức tương tự theo tinh thần Công văn số 321/UBND-KTN của UBND Tỉnh, Công văn số 1973/UBND-KT của UBND Huyện về tạm dừng cấp phép kinh doanh. Không để máy này hoạt động trên địa bàn Huyện.

Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền kết hợp công tác tháo gỡ băng rôn quảng cáo “tín dụng đen” theo tinh thần Công văn số 549/UBND-TCD-NC của UBND Tỉnh. Công an xã thường xuyên chủ trì phối hợp văn hóa xã tháo gở, thu gôm băng rôn, tờ rơi về quảng cáo “tín dụng đen” để tránh sự nhầm lẫn người dân sa và cạm bẩy của bọn chúng, vì loại quảng cáo này không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép và tổ chức chuyên án vây bắt các đối tượng này để xử lý răng đe./.

Trí Dũng