Xuất bản thông tin

null Đoàn viên, thanh niên ra quân thực hiện “Tuyến đường sáng - xanh - sạch”

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Đoàn viên, thanh niên ra quân thực hiện “Tuyến đường sáng - xanh - sạch”

Sáng ngày 26/12/2020, Đoàn Thanh niên Công an huyện Châu Thành,  chủ trì phối hợp với 03 Chi Đoàn (Tòa án nhân dân Huyện; Viện kiểm sát nhân dân Huyện; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huyện) và 02 Chi Đoàn Thanh niên ngành, địa phương (Trung tâm Y tế Huyện; thị trấn Cái Tàu Hạ) tổ chức ra quân thực hiện tuyến đường sáng - xanh - sạch.

Không khí phấn khởi của các Đoàn viên, thanh niên trước khi ra quân

Mục đích của việc triển khai thực hiện “Tuyến đường Thanh niên sáng - xanh - sạch” là nhằm bảo vệ môi trường, tạo mỹ quang xanh sạch nơi công cộng, nơi trụ sở làm việc của đoàn viên, thanh niên. Đồng thời cũng nhằm hưởng ứng không khí thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và mừng Xuân Tân Sửu 2021.

Đồng chí Đại úy Dương Hồng Vũ - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện Châu Thành

 quán triệt mục đích, yêu cầu của việc thực hiện tuyến đường sáng - xanh - sạch

Sau Lễ ra quân, với tinh thần tự giác, nghiêm túc 27 đoàn viên, thanh niên đã thể hiện tính xung kích, tích cực vệ sinh môi trường xung quanh tuyến đường nhựa từ đầu đường Quốc lộ 80 đến trụ sở Viện kiểm sát nhân dân Huyện; tuyến đường đối diện cổng phụ Công an Huyện và cổng chính của Trung tâm Y tế Huyện.

Một số hoạt động vệ sinh môi trường xung quanh tuyến đường của đoàn viên, thanh niên

Qua một buổi làm việc đầy trách nhiệm với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, các đoàn viên, thanh niên đã hoàn thành nội dung kế hoạch phối hợp đề ra.

Một số hoạt động vệ sinh môi trường xung quanh tuyến đường của đoàn viên, thanh niên

Tuyến đường sau khi đoàn viên, thanh niên vệ sinh môi trường xung quanh

Tuyến đường sau khi đoàn viên, thanh niên vệ sinh môi trường xung quanh

Qua việc triển khai thực hiện tuyến đường này, đã tạo được sự gắn kết chặt chẽ, thân thiết giữa các đơn vị trong Cụm đoàn ngành Huyện; xây dựng được một môi trường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong hoạt động đoàn. Trong thời gian tới, để tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng công tác đoàn, nâng cao tinh thần xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong bảo vệ môi trường sống, môi trường làm việc, các chi đoàn và đoàn thanh niên sẽ duy trì hàng tháng làm vệ sinh 02 tuyến đường này vào ngày Thứ bảy của tuần cuối tháng với mục tiêu quyết tâm giữ vững “Tuyến đường thanh niên sáng - xanh - sạch”./.

Thanh Toàn - CAH Châu Thành