Xuất bản thông tin

null Bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Huyện

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Huyện

Ngày 28/12/2020, Hội LHPN huyện Châu Thành tổ chức kỳ họp lần thứ 13 Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch Hội LHPN Huyện

Tại kỳ họp, ngoài đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Kỳ họp đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Huyện. Bà Cao Thị Bích Ngọc - Ủy viên Thường vụ Hội được Đại biểu tín nhiệm 100%, bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

Thanh Dự