Xuất bản thông tin

null Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

Năm 2020, hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Châu Thành có nhiều đổi mới, hình thức và nội dung tuyên truyền được đa dạng hóa phú hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện góp phần đưa chính sách, pháp luật đến với người dân.

Tập huấn báo cáo viên, tuyên truyền viên

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những công tác hết sức quan trọng bởi đây chính là cầu nối đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Xác định được tầm quan trọng của công tác này, trong thời gian qua công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), luôn được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Phối hợp kiểm tra và tuyên truyền pháp luật về vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ tại các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Châu Thành

Năm 2020, Phòng Tư pháp phát huy tốt vai trò tham mưu cho UBND Huyện, Hội đồng PBGDPL Huyện trong việc ban hành các kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn huyện Châu Thành. Đồng thời, phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; trong đó, tập trung triển khai, phổ biến kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, cương quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm để tăng tính răn đe, phòng ngừa, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và trình độ pháp lý, giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức và Nhân dân.

Để công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả và đi vào chiều sâu, trong năm 2020, Hội động PBGDPL Huyện chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tuyên tuyền theo hướng đa dạng, phong phú  phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng địa cơ quan, đơn vị, địa phương. Nội dung PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhu cầu xã hội, nhiệm vụ chính trị của Tỉnh, địa phương, phù hợp hơn với từng đối tượng, địa bàn. Hình thức PBGDPL đã được thể hiện đa dạng, phong phú, thể hiện màu sắc đem lại hiệu quả thiết thực. Số lượng, chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật từng bước được cải thiện, nâng cao, đảm bảo ngày càng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao. Trong năm đã tổ chức 718 cuộc với 22.678 lượt người tham dự; phát trên trạm truyền thanh xã, tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã được 1.085 lượt, phát tài liệu miễn phí 38.923 tờ rơi tuyên truyền pháp luật.

UBND xã Phú Hựu phát Tờ gấp tuyên truyền

Quy định về chế tài vi phạm pháp luật về phòng chống dịch bệnh Covid - 19

Các nội dung tuyền truyền, phổ biến tập trung vào các văn bản pháp luật mới ban hành tại kỳ họp thứ 8 và thứ 9 - Quốc hội khóa XIV và các văn bản pháp luật có liên quan đến  bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân; ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội: Luật Xây dựng; Luật Thanh niên; Luật phòng, chống tác hại của rượu bia; Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Bộ luật Lao động 2019; Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2019;…

Hội nghị trực tuyến triển khai văn bản pháp luật mới ban hành

Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” năm 2020, Sở Tư pháp Đồng Tháp phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Châu Thành, UBND thị trấn Cái Tàu Hạ tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tư vấn pháp luật cho khoảng 70 người là cán bộ đoàn, tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ sở và nhân dân trên địa bàn thị trấn Cái Tàu Hạ. Bên cạnh đó, Phòng tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật, kết quả tổ chức 05 cuộc tuyên truyền tại 05 khóm trên địa bàn thị trấn Cái Tàu Hạ, với mỗi cuộc có hơn 50 lượt người gồm nhân dân, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường THCS.

Tuyên truyền trọng điểm tại UBND TT. Cái Tàu Hạ

Ngày Pháp luật Việt Nam được triển khai đồng bộ trên địa bàn huyện Châu Thành với hình thức như: Tổ chức thành công Hội thi Trưởng ấp, khóm với kiến thức pháp luật. Tham dự Hội thi có 12 đội, mỗi đội 5 thí sinh là trưởng Ấp, Khóm của 12 xã, thị trấn. Thông qua Hội thi nhằm trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền pháp luật cho đội ngủ Trưởng Ấp, Khóm trong thực thi nhiệm vụ của mình. Tổ chức hội nghị triển khai tuyên truyền về phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội; phổ biến những chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật tổ chức, cá nhân; triển khai một số nội dung trọng tâm Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật khiếu nại, kết quả có 79 đại biểu tham dự.. Từ đó, ý thức tự tìm hiểu pháp luật để sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, nhân dân được nâng lên. Tình hình vi phạm pháp luật do không hiểu biết pháp luật giảm dần, qua đó khẳng định vị trí, vai trò của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong đời sống pháp luật của đất nước.

Hội thi trưởng khóm, ấp với kiến thức pháp luật

Hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở cũng được phát huy hiệu quả, toàn Huyện hiện có 79 tổ hòa giải với 403 hòa giải viên, đây là những hạt nhân quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực trong việc hòa giải thành các vụ việc tranh chấp, vi phạm pháp luật, giảm đơn thư khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo vượt cấp, tạo môi trường lành mạnh. Mặc khác, để tạo điều kiện cho các hòa giải viên có dịp học hỏi, trao đổi kinh nghiệm nhằm áp dụng vào thực tế hòa giải đạt hiệu quả cao, Huyện tổ chức thành công Hội thi Hòa giải viên giỏi năm 2020, có 12 đội dự thi của xã, thị trấn, với 60 hòa giải viên tham dự. Qua đó, hòa giải thành ở cơ sở đạt tỷ lệ cao với 85,22%.

Lồng ghép hòa giải ở cơ sở tuyên truyền pháp luật tại ấp Phú Bình, xã Phú Hựu.

Hội thi Hòa giải viên giỏi

Việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua các phiên xét xử lưu động của Tòa án nhân dân Huyện đã góp phần nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân, từ đó giúp mọi người chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tích cực tham gia vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Tuyên truyền pháp luật tại phiên tòa lưu động tại xã Tân Bình

Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được đẩy mạnh thông qua các hình thức: Trên sóng phát thanh với chuyên mục Chính sách pháp luật, phát được 20 kỳ; Cổng Thông tin điện tử  Huyện (https://chauthanh.dongthap.gov.vn), với chuyên mục tìm hiểu pháp luật và Tiếp cận thông tin; Ứng dụng mạng xã hội faceboook, zalo,…

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Châu Thành tích cực đổi mới nội dung, đa dạng hóa các mô hình, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật, bảo đảm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ngày càng hiệu quả, nhằm tạo chuyến biến mạnh mẽ về ý thức thượng tôn pháp luật, tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Cẩm Thúy