Xuất bản thông tin

null Triển Khai công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Triển Khai công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021

Ngày 29/12/2020, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương (QP - QSĐP) năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ông Đỗ Nhật Định - Phó Chủ tịch UBND Huyện đến dự.

Khen thưởng tập thể và cá nhân

Năm 2020, Ban CHQS Huyện thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất với Huyện ủy, UBND Huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác QP - QSĐP. Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với củng cố QP-AN, nghiêm túc triển khai các Nghị định của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ; tổ chức giáo dục QP-AN cho các em học sinh khối THPT; làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; duy trì thực hiện nghiêm công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên rộng khắp. LLVT Huyện tích cực tham gia, tổ chức cách ly phòng, chống dịch Covid-9; góp sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phòng chống thiên tai, hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, xây nhà nghĩa tình đồng đội...

Các đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2021 LLVT Huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, kịp thời tham mưu cho Huyện ủy, UBND Huyện thực hiện tốt công tác QP – QSĐP; chủ động nắm chắc tình hình cơ sở; quản lý chặt chẽ các công trình quốc phòng trên địa bàn. Tổ chức thực hiện công tác huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu, tập trung củng cố sức mạnh tập thể, sức mạnh đoàn kết, kỷ luật; công tác huấn luyện các lực lượng chính quy, dân quân tự vệ; tuyên truyền nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật trong LLVT và các tầng lớp Nhân dân, làm tốt hơn nữa chính sách hậu phương quân đội; bảo vệ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Triển khai thực hiện tốt các khâu, các bước trong công tác tuyển quân năm 2021.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Nhân dịp này, có nhiều tập thể và cá nhân được Quân Khu, Bộ Chỉ huy Quân Sự Tỉnh, UBND Huyện và Ban Chỉ huy Quân sự Huyện khen thưởng vì đã có thành tích trong thực hiện công tác QP - QSĐP năm 2020./. 

Trí Khánh