Xuất bản thông tin

null Tổng kết công tác tư pháp và hòa giải ở cơ sở năm 2020

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Tổng kết công tác tư pháp và hòa giải ở cơ sở năm 2020

Ngày 31/12/2020, Phòng Tư pháp huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp và công tác hòa giải cơ sở năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đến dự có Phó chủ tịch UBND Huyện Đỗ Nhật Định.

Ông Đỗ Nhật Định, Phó Chủ tịch UBND Huyện trao giấy khen cho tập thể các Tổ Hòa giải đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề “Công tác hòa giải ở cơ sở”

Ông Phạm Văn Dũng, phát biểu khai mạc Hội nghị

Các đại biểu Hội nghị

Năm 2020, các nhiệm vụ tư pháp được triển khai một cách đồng bộ, sâu rộng và đạt nhiều kết quả tích cực như: chất lượng công tác xây dựng, thẩm định kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật ngày càng nâng lên, công tác quản lý, xử lý vi phạm hành chính được thực hiện đảm bảo, công tác theo dõi, thi hành pháp luật được chú trọng lựa chọn những lĩnh vực dư luận xã hội quan tâm để tiến hành theo dõi, đánh giá; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật có nhiều đổi mới, hình thức và nội dung tuyên truyền đa dạng, phong phú, trong năm đã tổ chức 1.179 cuộc tuyên truyền với 38.923 lượt người tham dự; phát trên trạm truyền thanh xã, tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã được 396 lượt, phát 7.855 tờ gấp tuyên truyền pháp luật; công tác hòa giải thành trên địa bàn huyện đạt 85,22%; công tác chứng thực, hộ tịch nuôi con nuôi được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp được quan tâm thực hiện thường xuyên, đến nay Phòng đã triển khai thực hiện 21/33 thủ tục công trực tuyến mức độ 3,4, tiếp nhận và giải quyết 380/380 hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến đạt 100%.

Hòa giải viên phát biểu tham luận tại Hội nghị

Trên cơ sở đánh giá lại những kết quả đạt được cũng như những hạn chế khó khăn trong năm 2020, tại hội nghị các đại biểu đã thống nhất đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tư pháp năm 2021 như: tiếp tục nâng cao chất lượng công tác góp ý, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; tham mưu UBND Huyện thực hiện có hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; nâng cao kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên pháp luật; phấn đấu hòa giải thành tại cơ sở đạt từ 85% trở lên; thực hiện tốt kế hoạch về cải cách hành chính và dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn huyện.

Ông Đỗ Nhật Định, Phó Chủ tịch UBND Huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND Huyện Đỗ Nhật Định đề nghị các cơ quan, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện một số nội dung như: tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện chương trình công tác tư pháp năm 2021 thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện; nâng cao năng lực quản lý nhà nước; tăng cường trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức; kiên quyết loại bỏ tham nhũng, các hành vi tiêu cực trong hoạt động của bộ máy nhà nước; cung cấp đầy đủ các dịch vụ pháp lý phục vụ nhu cầu tư vấn pháp luật, công chứng, hộ tịch và các dịch vụ pháp lý khác cho tổ chức, cá nhân; phát động nhiều phong trào thi đua trong tuyên truyền PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, các hoạt động quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực tư pháp.

Ảnh trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2020

Ông Phạm Văn Dũng, Trưởng phòng Phòng Tư pháp Huyện trao giấy khen cho tập thể các Tổ Hòa giải đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề “Công tác hòa giải ở cơ sở”

Dịp này, có 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề  “Công tác hòa giải cơ sở” năm 2020 được UBND huyện trao tặng giấy khen; 15 cá nhân được Bộ Tư Pháp tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp tư pháp.

Cẩm Thúy