Xuất bản thông tin

null Tập huấn phần mềm một cửa điện tử, mô hình công dân không viết

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

Tập huấn phần mềm một cửa điện tử, mô hình công dân không viết

Từ ngày 29-31/12/2020, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp tổ chức tập phần mềm một cửa điện tử, mô hình công dân không viết kết hợp với dịch vụ công trực tuyến, bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến các huyện, thành phố bằng hình thức trực tuyến. Tham dự tại điểm cầu trực tuyến huyện Châu Thành gồm các lãnh đạo, cán bộ, bộ phận một cửa, công chức chuyên môn tham gia giải quyết thủ tục hành chính của các phòng chuyên môn Huyện, UBND các xã, thị trấn.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu trực tuyến huyện Châu Thành

Tập huấn phần mềm một cửa điện tử, mô hình công dân không viết kết hợp với dịch vụ công trực tuyến, bưu chính công ích diễn ra từ 29/12/2020 đến 31/12/2020 được chia ra 04 lớp, Tại đây các đại biểu đã được triển khai và hướng dẫn các thao tác sử dụng mô hình công dân không viết kết hợp dịch vụ công trực tuyến, mô hình dịch vụ công trực tuyến kết hợp với bưu chính công ích; hướng dẫn nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 để hướng dẫn người dân, tổ chức, doanh nghiệp; Xử lý hồ sơ liên thông lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội; hướng dẫn ký số, đính kèm kết quả đầu ra giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ đã ban hành. Cách xử lý hồ sơ trong một số trường hợp giải quyết thủ tục hành chính như hồ sơ không đủ điều kiện, tạo thư xin lỗi trên phần mềm một cửa điện tử...

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu trực tuyến huyện Châu Thành

Qua lớp tập huấn giúp cho cán bộ, công chức Lãnh đạo đơn vị, Bộ phận một cửa, tiếp nhận và xử lý hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công trực tuyến đã được nâng cấp mới, góp phần nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, góp phần cải thiện chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin và chỉ số cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian tới./.

 Thanh An