Xuất bản thông tin

null Tạm thời chưa triển khai cấp căn cước công dân gắn chíp điện trên địa bàn huyện Châu Thành

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Tạm thời chưa triển khai cấp căn cước công dân gắn chíp điện trên địa bàn huyện Châu Thành

Ngày 01/01/2021, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động và ra quân cấp Căn cước công dân (CCCD) trên địa bàn Tỉnh. Tuy nhiên, đối với Công an huyện Châu Thành tạm thời chưa triển khai thực hiện thu nhận hồ sơ cấp CCCD.

Mẫu CCCD gắn chip (ảnh minh họa)

Công an huyện Châu Thành thông báo đến các cơ quan, tổ chức và người dân trên địa bàn Huyện nắm một số thông tin sau: 

1. Hiện nay, Công an Huyện (kể cả các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp) chưa được trang cấp các phương tiện để thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho các diện đối tượng được cấp theo quy định. Khi nào được trang cấp, Công an Huyện sẽ thông báo lịch thu nhận hồ sơ cấp CCCD cụ thể để Nhân dân nắm, thực hiện.

2. Trong thời gian chưa được cấp thẻ CCCD có gắn chip điện tử thì công dân vẫn tiếp tục sử dụng Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc thẻ CCCD có gắn mã vạch và giấy tờ tùy thân khác bình thường.

3. Từ nay đến khi cấp thẻ CCCD có gắn chip điện tử, Công an Huyện vẫn tiến hành cấp mới, cấp đổi, cấp lại CMND, nhưng chỉ đối với những trường hợp thật sự cần thiết (không cấp đại trà như trước đây).

4. Trong khoảng thời gian này, công dân chưa được thu nhận thông tin dân cư, chưa bổ sung ngày sinh, tháng sinh hoặc các vấn đề về hộ tịch, hộ khẩu (còn thiếu hoặc có thay đổi) theo quy định thì khẩn trương liên hệ Công an cấp xã và Tư pháp cấp xã nơi cư trú để cung cấp thông tin và bổ sung để đủ điều kiện cấp CCCD.

5. Triển khai cấp CCCD sẽ được tiến hành theo từng diện đối tượng, kể cả diện thuộc các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp và người dân trên địa bàn Huyện. Khi nào đến thời gian thu nhận hồ sơ để cấp CCCD, lực lượng chức năng sẽ có thông báo cụ thể đến các diện đối tượng được cấp nắm, thực hiện./.

Văn Hưng Công an Huyện Châu Thành