Xuất bản thông tin

null Thông báo Về việc triệu tập thí sinh tham dự ôn thi, kỳ thi tuyển công chức hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020

Chi tiết bài viết TTGDNN Thông báo

Thông báo Về việc triệu tập thí sinh tham dự ôn thi, kỳ thi tuyển công chức hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020

Căn cứ Quyết định số 1671/QĐ-UBND-HC ngày 29 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020; Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 tháng 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện về việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020.

Nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi tuyển công chức, Hội đồng thi tuyển công chức hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020 thông báo thời gian, địa điểm ôn thi chính thức kỳ thi tuyển công chức hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020, cụ thể như sau:

1. Đối tượng

          Người dự thi theo danh sách được phê duyệt tại Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 tháng 2020 của Uỷ ban nhân dân Huyện phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển công chức hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020 (Kèm theo Quyết định)

2. Thời gian ôn thi

          Thời gian ôn thi diễn ra 01 ngày: ngày 19 tháng 01 năm 2021 (Thứ ba), gồm các môn như sau:

+ Buổi sáng: Môn kiến thức chung và hướng dẫn cách làm bài thi. Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút - 11 giờ 00 phút;

+ Buổi chiều: Môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh) và Tin học, bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút - 17 giờ 00 phút.

+ Môn nghiệp vụ chuyên ngành thí sinh tự nghiên cứu.

3. Địa điểm ôn thi

Hội trường, Trung tâm Chính trị huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp (Trung tâm hành chính Huyện), số 80, quốc lộ 80, khóm Phú Mỹ, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

*Lưu ý:

- Danh mục tài liệu ôn tập: Sẽ có thông báo sau (đề nghị người dự thi thường xuyên cập nhật trên Website huyện Châu Thành, tại địa chỉ: http://chauthanh.dongthap.gov.vn).

- Đem giấy báo dự thi và giấy tờ tùy thân có ảnh khi dự thi;

- Có mặt đúng giờ trước phòng thi theo thông báo triệu tập thí sinh dự thi;

- Thường xuyên theo dõi  để cập nhật thông tin kỳ thi tuyển trên trang thông tin huyện Châu Thành.

- Nhận giấy báo dự thi cuối ngày ôn thi và giải đáp thắc mắc của thí sinh (nếu có).

- Kiểm tra thông tin cá nhân nếu có sai sót báo về Phòng Nội vụ.

- Đối với thí sinh miễn thi ngoại ngữ nhận giấy báo vào cuối buổi ôn thi buổi sáng.

- Khi tham gia dự ôn tập và dự thi phải thực hiện nghiêm quy trình phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Vi rút Corona.

Hội đồng thi thông báo đến tất cả người dự thi tuyển công chức hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020 được biết, thực hiện theo đúng thời gian, địa điểm nêu trên./. xem nội dung chi tiết