Xuất bản thông tin

null Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu năm 2020

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu năm 2020

Ngày 12/01/2021, Hội Cựu chiến binh huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu năm 2020. Đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Nhận cờ thi đua

Với truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, năm 2020 phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu ở huyện Châu Thành tiếp tục được phát huy và nhân rộng. Hội cựu chiến binh các xã, thị trấn đã thực hiện 16 mô hình, công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Công tác chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần của Hội viên được chú trọng, từ nguồn tín dụng ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội đã giải ngân cho 250 hội vay với số tiền hơn 12 tỷ đồng, qua khảo sát nguồn vốn đều sử dụng đúng mục đích và không có nợ quá hạn. Vận động cất mới 19 căn nhà “tình đồng đội”, nhà tình nghĩa với số tiền hơn 1,34 tỷ đồng  . . . Trong năm phát triển được 54 Hội viên, tổng số hội viên toàn huyện là 1.814. Cuối năm 100% hội cơ sở đều hoàn thành nhiệm vụ.

Các đại biểu tham dự

Hội nghị cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 gồm 10 chỉ tiêu với quyết tâm Đoàn kết, xây dựng Hội cựu chiến binh “trong sạch, vững mạnh”; thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Hội đã đề ra.

Tặng bằng khen

Dịp nầy, Hội cựu chiến binh huyện Châu Thành đón nhận cờ thi đua của Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Nhiều tập thể, cá nhân được Trung ương Hội, Tỉnh Hội và UBND huyện tặng bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020./.

Thanh Dự - Trí Khánh