Xuất bản thông tin

null Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 18/01/2021, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành công văn 210/UBND-VX về việc Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. Theo công văn Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn:

1.Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu trên thực hiện một số nội dung như sau:

Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp cách ly đối với các trường hợp nhập cảnh, tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh trong khu cách ly và lây lan từ khu cách ly ra cộng đồng.

Hạn chế tổ chức các lễ hội, các sự kiện tập trung đông người; có giải pháp phòng, chống dịch đối với các khu vui chơi tập trung đông người, quản lý chặt chẽ các khu vực chợ, quán karaoke, các điểm tham quan, du xuân đầu năm,…; thực hiện nghiêm việc kiểm tra và xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định.

2.Giao Phòng Y tế Huyện, Trung tâm Y tế Huyện: Tập trung nắm chắc tình hình dịch bệnh trên địa bàn Huyện, không để bị động, bất ngờ; phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn thực hiện tốt các nhiệm vụ, biện pháp phòng chống dịch, làm tốt công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư và nhân lực để phòng, chống dịch trong tình huống dịch xuất hiện và lây lan trên địa bàn Huyện; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Công văn này; thường xuyên báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân Huyện nắm, chỉ đạo xử lý các tình huống phát sinh.

Thanh An