Xuất bản thông tin

null Xã Phú Long - Khánh thành, nâng cấp cầu, cống

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Xã Phú Long - Khánh thành, nâng cấp cầu, cống

Ngày 19/01/2021, Ủy ban nhân dân xã Phú Long,  huyện Châu Thành tổ chức lễ khánh thành cống Tư Tú, nâng cấp cống Cây Trám và cầu Mương Ấp Lịch, xã Phú Long.

 Trao bảng Tri ân cho nhà tài trợ

Cống Tư Tú dài 12m sử dụng cống tròn phi 80, nâng cấp cống Cây Trám thêm 0,5m, sửa chữa mặt cầu Ấp Lịch dài 28m, mặt rộng 3,5m. Kinh phí xây dựng 200 triệu đồng, Gia đình ông Nguyễn Văn Phần tài trợ 150 triệu phần còn lại ngân sách Xã.

  Ảnh cắt băng khánh thành

Cùng ngày, UBND xã tổ chức khánh thành cầu ngọn mương Ông Kế và cầu mương Ấp Lịch.

Ảnh cắt băng khánh thành

Cầu ngọn mương Ông Kế dài 25m, nganq 3,5m, cầu kinh Ấp Lịch dài 28m, ngan 3,5m. Tổng kinh phí 420 triệu đồng do Thầy Tịch Nhàn và gia đình ông Nguyễn Thanh Triều tài trợ.

Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nhân dân, các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn xã đi lại, vận chuyển hàng hóa dễ dàng, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển./.

Hồng Nhung – Phú Long