Xuất bản thông tin

null Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020 (đợt 2)

Chi tiết bài viết TTGDNN Thông báo

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020 (đợt 2)

Theo Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày  20  tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020 (đợt 2).

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020 (đợt 2) như sau:

1. Công nhận kết quả trúng tuyển

Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức huyện Châu Thành năm 2020 (đợt 2) đối với 09 thí sinh (theo danh sách kết quả trúng tuyển đính kèm).

2. Hoàn thiện hồ sơ

Thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020 (đợt 2) phải nộp hồ sơ tuyển dụng, bao gồm:

- Bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ (kèm theo mẫu).

- Bản sao giấy khai sinh.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (nộp 02 bản).

- Giấy xác nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ.

- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp (đề nghị cấp mẫu số 1).

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

3. Thời gian và địa điểm bổ sung hồ sơ

- Thời gian nộp bổ sung hồ sơ là 30 ngày, kể từ ngày ra Thông báo.

- Trường hợp thí sinh trúng tuyển có lý do chính đáng mà không đến hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển. Thời gian xin gia hạn không quá 15 ngày kể từ ngày hết hạn hoàn thiện hồ sơ.

- Quá thời hạn nêu trên, người dự tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai phiếu đăng ký dự tuyển; người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chúng chỉ không đúng quy định, thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện ra quyết định hủy kết quả công nhận kết quả tuyển dụng, thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

- Thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển nộp trực tiếp về Phòng Nội vụ Huyện theo địa chỉ: Số 80, Quốc lộ 80, khóm Phú Mỹ, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Thông báo được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử huyện Châu Thành tại địa chỉ http://chauthanh.dongthap.gov.vn. Thí sinh cần biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Phòng Nội vụ huyện Châu Thành, số điện thoại 02773.840.170 để được hướng dẫn./. Xem nội dung chi tiết