Xuất bản thông tin

null Hội nghị tổng kết quá trình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Hội nghị tổng kết quá trình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh

Sáng 21/01/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị tổng kết quá trình thực hiện Nghị quyết số 138/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết số 176/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Tỉnh đến các Huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh bằng hình trực tuyến, ông Nguyễn Phước Thiện – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì. Tại điểm cầu trực tuyến huyện Châu Thành ông Phan Thanh Dũng – Phó Chủ tịch UBND huyện Chủ trì, cùng các ngành và các hợp tác xã liên quan tham dự.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu trực tuyến huyện Châu Thành

Theo báo cáo, Sau 03 năm thực hiện chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai được thí điểm áp dụng trong lĩnh vực trồng lúa, trồng cây ăn trái, cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp của Nghị quyết số 138/2017/NQ-HĐND, tổng diện tích đất được hỗ trợ là 2.242 ha, với tổng kinh phí hỗ trợ là 12,7 tỷ đồng; trong đó, diện tích thuê đất lúa là 2.129 ha, diện tích thuê đất cây ăn trái 112,5 ha; Về chính sách hỗ trợ cho vay phát triển một số ngành hàng nông nghiệp tiềm năng, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 18 phương án, dự án sản xuất kinh doanh, tổng số tiền đã giải ngân hơn 5,6 tỷ đồng, chỉ đạt 9,48% chỉ tiêu Nghị quyết. Về thực hiện Nghị quyết số 176/2018/NQ-HĐND về quy định chính sách hỗ trợ lao động trẻ tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng làm việc có thời hạn ở Hợp tác xã nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 – 2020, đã có 162 hợp tác xã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đủ điều kiện hỗ trợ thuê mướn lao động đã giúp tăng cường nguồn lực tri thức cho các hợp tác xã nông nghiệp, góp phần nâng cao trình độ trong bộ máy của hợp tác xã, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong hoạt động.

Các đại biểu ở các điểm cầu trực tuyến tham dự hội nghị

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn quá trình thực hiện Nghị quyết số 138/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết số 176/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Tỉnh như: Đối với chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai, điều kiện quy mô diện tích hỗ trợ còn chưa phù hợp ở một số địa phương; Việc cấp kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho người đi thuê đất, mặc dù chính sách có ràng buộc các điều kiện giám sát, kiểm tra nhưng trên thực tế rất khó thực hiện; chưa có phân công cụ thể trách nhiệm từng ngành, từng cấp trong việc xem xét, thẩm định hồ sơ hỗ trợ; quy định các điều kiện về hỗ trợ trong tích tụ tập trung đất đai chưa phù hợp; Về chính sách hỗ trợ cho vay phát triển một số ngành hàng nông nghiệp tiềm năng, quy định tiêu chí chưa rõ ràng đối với chủ vựa; Việc tìm kiếm lao động có trình độ về làm việc cho các hợp tác xã gặp nhiều khó khăn, phần lớn hợp tác xã có quy mô nhỏ nên chưa có các chế độ, chính sách hỗ trợ thêm cho lao động để khuyến khích lao động gắn bó lâu dài với hợp tác xã. Lao động hỗ trợ cho các hợp tác xã hầu hết là sinh viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm trong quản lý điều hành HTX, cũng như kiến thức và sự am hiểu về lĩnh vực kinh tế tập thể, quản trị tài chính.v.v…

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Phước Thiện – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ghi nhận những kết quả đạt được và những khó khăn của các địa phương trong qua trình thực hiện Nghị quyết và cũng cho biết sẽ đề xuất Ủy ban nhân dân Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh điều chỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết cho phù hợp với tình hình thực tế trên cơ sở đánh giá kết quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh và cũng cho hay Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết 399/2020/NQ-HĐND về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 176/2018/NQ-HĐND để không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các hợp tác xã qua đó cũng đề nghị các địa phương rà soát, đối chiếu các phương án, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các chủ thể tham gia chính sách, cũng như các quy định đối với việc hỗ trợ tích tụ tập trung đất đai để đảm bảo tính pháp lý và thống nhất triển khai thực hiện giữa các ngành có liên quan trong thời gian tới./.

Thanh An