Xuất bản thông tin

null Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 thời điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 thời điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Ngày 21/01/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành công văn 250/UBND-VX đề nghị  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện; các tổ chức chính trị - xã hội Huyện, các phòng, ban, ngành Huyện; Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn về việc Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 thời điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Theo công văn Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu thực hiện một số nội dung như sau:

1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành Huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Ủy ban nhân dân Huyện về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện tiếp tục thông tin tuyên truyền về nguy cơ dịch bệnh, khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, đeo khẩu trang nơi công cộng, hạn chế tập trung đông người.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện và các tổ chức chính trị - xã hội Huyện tiếp tục phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quản lý chặt địa bàn, khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ liên quan đến bệnh COVID-19 phải chủ động phối hợp cơ quan y tế thực hiện các biện pháp phòng, chống hiệu quả./.

Thanh An