Xuất bản thông tin

null Về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sữa chữa lưới điện(từ ngày 01 đến 07/3/2021)

Chi tiết bài viết TTGDNN Thông báo

Về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sữa chữa lưới điện(từ ngày 01 đến 07/3/2021)

Để phục vụ công tác bảo trì sửa chữa lưới điện và nâng công suất trạm biến áp theo kế hoạch công tác tuần từ ngày 01 tháng 3 năm 2021 đến ngày 07 tháng 3 năm 2021 của Điện lực Châu Thành.

Điện lực Châu Thành thông báo thời gian ngừng cung cấp điện trong khu vực huyện Châu Thành như sau:

STT

Khu vực ngừng cung cấp điện

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tên đường dây

Ngày

Giờ

1

  Khu vực rạch Ông Đại thuộc xã Tân Nhuận Đông.

01/3/2021

Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút  

Trạm Cầu Ông Đại

2

Khu dân cư Trung Tâm Nguyễn Huệ thuộc thị trấn Cái Tàu Hạ.

01/3/2021

Từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Nhánh rẽ KDC Nguyễn Huệ

3

Khu vực kênh 26 tháng 3 thuộc xã Tân Phú Trung.

02/3/2021

Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút

Nhánh rẽ Kênh 26 tháng 3

4

Khu vực rạch Cống Lở trong thuộc xã Tân Phú Trung.

02/3/2021

Từ 13 giờ 30 phút

 đến 17 giờ 00

Trạm Ông Báo 3

5

Khu vực từ cầu Xẻo Trèn đến cầu Cái Đôi thuộc xã An Hiệp.

03/3/2021

Từ 08 giờ 00  

đến 17 giờ 00

Nhánh rẽ An Thạnh

6

Khu vực từ nhà anh Hiền đến chùa Bửu Tự thuộc xã An Hiệp.

04/3/2021

Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút

Trạm Tân Lễ

7

Khu vực Vàm Nghi Phụng thuộc xã An Hiệp.

04/3/2021

Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00

Trạm Vàm Nghi Phụng

8

Khu vực rạch Ông Ngũ thuộc xã Tân Nhuận Đông.

05/3/2021

Từ 08 giờ 00

đến 17 giờ 00

Trạm Ông Ngũ

9

Khu vực từ ngã ba Công an Huyện đến khu vực Bình Linh thuộc thị trấn Cái Tàu Hạ.

06/3/2021

Từ 08 giờ 00

đến 17 giờ 00

Nhánh rẽ Công An Huyện

   Điện lực Châu Thành thông báo đến quý khách hàng trong khu vực nêu trên biết để chuẩn bị điều kiện sản xuất và sinh hoạt.

Lưu ý:

  • Khách hàng có sử dụng máy phát điện phải cách ly hoàn toàn nguồn máy phát điện ra khỏi lưới điện do Điện lực quản lý.
  • Khi công tác xong Điện lực Châu Thành có thể đóng điện trở lại sớm hơn thời gian đã thông báo.
  • Mọi thông tin về cung cấp điện xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài Điện lực số 19001006 và 19009000.

Trân trọng./.

Điện Lực Huyện Châu Thành