Xuất bản thông tin

null Phát động thực hiện mô hình “Người nông dân chuyên nghiệp”

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Phát động thực hiện mô hình “Người nông dân chuyên nghiệp”

Chiều ngày 27/01/2021, UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Thành tổ chức Lễ phát động thực hiện mô hình “Người nông dân chuyên nghiệp” tại xã An Nhơn. Đến dự có Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Võ Hoàng Cương, lãnh đạo UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện, UBMTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, các hội quán cùng bà con nhà vườn trồng nhãn ở xã An Nhơn.

Các đại biểu tham dự lễ

Theo đó xã An Nhơn được chọn làm điểm thực hiện mô hình “Người nông dân chuyên nghiệp” đối với bà con nhà vườn chuyên canh trồng nhãn vùng cù lao Bạch Viên gồm 70 thành viên. Tham gia mô hình bà con sẽ được hưởng những quyền lợi như ưu tiên tiếp nhận chuyển giao khoa học kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; tiếp cận các chính sách ưu đãi của Nhà nước về nông dân, nông nghiệp, nông thôn; được tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi trên lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; tiếp cận thông tin thị trường... Thực hiện các quy trình sản xuất an toàn, nâng cao giá trị trái nhãn Châu Thành đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

Việc thực hiện thí điểm mô hình thi đua phấn đấu trở thành "Người Nông dân chuyên nghiệp"  nhằm chuyển dần từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy làm kinh tế nông nghiệp; nâng cao ý thức và năng lực nông dân và nông nghiệp trong định hướng phát triển nền nông nghiệp bền vững, mang lại thu nhập ổn định, hợp lý cho người sản xuất, kinh doanh./.

           

Thanh Dự