Xuất bản thông tin

null Thông báo về việc niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020

Chi tiết bài viết TTGDNN Thông báo

Thông báo về việc niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020

          Căn cứ Quyết định số 1671/QĐ-UBND-HC ngày 29 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020; Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 tháng 2020 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Huyện về việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020; Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển công chức hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020.

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành thông báo niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020, như sau:

1. Tổng số 24 thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi tại 05 phòng, riêng môn Kiến thức chung, môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh) và môn tin học tập trung dự thi tại 01 phòng thi, theo từng ca thi (đính kèm Danh sách; Sơ đồ phòng thi).

2. Môn thi và thời gian thi, cụ thể như sau:

a) Vòng 1: Thi ngày 28 tháng 01 năm 2021, thi trắc nghiệm trên giấy. Nội dung thi gồm 2 môn:

- Buổi sáng, thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung, thời gian thi 60 phút ngạch chuyên viên.

- Buổi chiều, thi trắc nghiệm môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh) và thi môn Tin học, thời gian thi cho mỗi môn là 30 phút ngạch chuyên viên.

b) Vòng 2: Thi ngày 26 tháng 02 năm 2021.

Buổi sáng, thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành, thi phỏng vấn, thời gian thi 30 phút ngạch chuyên viên. 

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành thông báo đến tất cả người dự thi tuyển công chức hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020 được biết, thực hiện theo đúng thời gian, địa điểm nêu trên./. xem nội dung chi tiết