Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp có 03 đồng chí vào Trung ương Đảng khoá XIII

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Đồng Tháp có 03 đồng chí vào Trung ương Đảng khoá XIII

Theo kết quả bầu cử do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng công bố danh sách 200 đại biểu trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII (180 Uỷ viên chính thức và 20 Uỷ viên dự khuyết) lúc tối 30/01/2021, có 03 đồng chí quê quán tỉnh Đồng Tháp và làm việc tại tỉnh Đồng Tháp trúng cử Uỷ viên chính thức, bao gồm:

Đồng chí Nguyễn Văn Thể (sinh năm 1966, quê quán tỉnh Đồng Tháp) - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp;

Đồng chí Lê Minh Hoan (sinh năm 1961, quê quán tỉnh Đồng Tháp) - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp;

Đồng chí Lê Quốc Phong (sinh năm 1978, quê quán thành phố Hà Nội) - Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp.

https://dongthap.gov.vn/documents/34223/0/amh1.jpg/e39cd9a2-af63-c52f-8fd7-9ab143b9b537?t=1612049622643

Từ trái qua là các đồng chí: Nguyễn Văn Thể, Lê Minh Hoan và Lê Quốc Phong
đã trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII (đều là Uỷ viên chính thức)

Ngày mai, Chủ nhật (31/01/2021), Đại hội nghỉ. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

>> Mời xem danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tại đây.

BBT(nguồn:dongthap.gov.vn)