Xuất bản thông tin

null Rà soát người tiếp xúc gần với người nghi nhiễm bệnh, người về từ ổ dịch, xây dựng phương án khả thi phòng, chống dịch Covid-19

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Rà soát người tiếp xúc gần với người nghi nhiễm bệnh, người về từ ổ dịch, xây dựng phương án khả thi phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 30/01/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành công văn 45/UBND-THVX chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh; Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố về việc Rà soát người tiếp xúc gần với người nghi nhiễm bệnh, người về từ ổ dịch, xây dựng phương án khả thi phòng, chống dịch Covid-19.

Thực hiện Công văn số 726/BYT-DP ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Bộ Y tế về việc tổ chức khai báo, xét nghiệm người về từ ổ dịch tại tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh;

Để bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước tình hình mới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Uỷ ban nhân dân Tỉnh yêu cầu:

1. Tạm dừng các hoạt động, sự kiện tập trung đông người; trường hợp cần thiết, cấp bách phải được sự đồng ý bằng văn bản của Uỷ ban nhân dân Tỉnh nhưng phải giảm quy mô và thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 (Dừng tổ chức hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập huyện Tháp Mười và Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới của huyện Cao Lãnh).

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố: Khẩn trương rà soát cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về từ ổ dịch tại tỉnh Hải Dương, tỉnh Quảng Ninh và người tiếp xúc gần với người nghi nhiễm bệnh; yêu cầu cá nhân phải thực hiện khai báo y tế; đồng thời, gửi danh sách đến Trung tâm y tế huyện, thành phố gần nhất để phối hợp kiểm soát, thực hiện các biện pháp cách ly y tế theo quy định.

3. Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn quản lý hướng dẫn thực hiện khai báo y tế, phối hợp quản lý đối với các trường hợp thuộc diện cách ly tại nhà.

- Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền đến người dân không được chủ quan, phải thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, trong đó, thực hiện tốt thông điệp 5K (Khẩu trang - Khử khẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế).

- Uỷ ban nhân dân thành phố Cao Lãnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Công an Tỉnh khẩn trương rà soát, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với người nghi nhiễm bệnh; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; tổ chức sắp xếp cơ sở vật chất, phối hợp đảm bảo an ninh trật tự và thu dung cách ly tại khu cách ly Ký túc xá sinh viên Phường 6 khi có yêu cầu tái sử dụng.

4. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp với địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát các khu, điểm tham quan, du lịch, di tích, bảo tàng thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch như: Trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn, bảo đảm khoảng cách khi tiếp xúc.

5. Sở Y tế: Khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung các phương án, kế hoạch phòng, chống dịch; phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan chuẩn bị và thực hiện tốt các biện pháp cách ly y tế theo quy định; cập nhật, báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh và đề xuất biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.

6. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh: Chỉ đạo Tổ Nhân dân tự quản, đoàn viên, hội viên và đề nghị người dân thông tin sớm đến Trung tâm y tế huyện, thành phố khi có người thân hoặc phát hiện các trường hợp về từ ổ dịch tại tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh, người nghi mắc bệnh để được tư vấn, hướng dẫn, theo dõi sức khoẻ và thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định.

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp và Báo Đồng Tháp

- Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về tình hình, diễn biến dịch bệnh; khuyến cáo người dân khai báo y tế, phòng hộ cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn; thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế tụ tập đông người.

- Thông tin rộng rãi đến người dân nếu phát hiện người có nguy cơ với dịch Covid-19, chủ động báo cáo với Trung tâm Y tế huyện, thành phố gần nhất để được tư vấn, hướng dẫn, theo dõi sức khoẻ và thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định./.

Thanh An