Xuất bản thông tin

null Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Chiều ngày 29/12/2020, Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2000 – 2020 đến các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh bằng hình thức trực tuyến. Ông Nguyễn Ngọc Thương – Giám đốc Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu trực tuyến huyện Châu Thành bà Phạm Trúc Linh –  Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện chủ trì hội nghị, cùng Thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào cấp huyện, Ban Công tác các xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân được khen thưởng  tham dự.

Các đại biểu tham dự tài điểm cầu trực tuyến huyện Châu Thành

Tại Hội nghị các đại biểu đươc nghe báo cáo Tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2000 – 2020. Trong 20 năm qua Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò của văn hóa đối với sự phát triển, vai trò của hệ thống chính trị trong xây dựng đời sống văn hóa được phát huy, thực hiện hiệu quả chủ trương xã hội hóa văn hóa và tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững.

Các đại biểu ở các điểm cầu trực tuyến tham dự Hội nghị

Công tác xét, công nhận các danh hiệu văn hóa thực hiện theo quy trình thủ tục hành chính, thể hiện được sự công khai, minh bạch, dân chủ. Số lượng Gia đình văn hóa ngày càng tăng, chất lượng từng bước được nâng lên, tỷ lệ Gia đình văn hóa bình quân 81,62%/năm; Phong trào xây dựng “Người tốt, việc tốt” và các điển hình tiên tiến được triển khai rộng khắp. Giai đoạn 2000 - 2020, toàn tỉnh có hơn 97.862 tấm gương được khen thưởng; Giai đoạn 2011 - 2014, tỉnh đã chi hỗ trợ khen thưởng trung bình hơn 60 tỷ đồng/năm cho các đơn vị đạt chuẩn văn hóa 05 năm, 10 năm liên tục bằng các công trình phúc lợi xã hội, đã tạo động lực thi đua sôi nổi trong nhân dân; Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư đã có nhiều đổi mới, sáng tạo mỗi năm trung bình tổ chức hơn 600 cuộc, thu hút gần 50.000 lượt người tham dự, cùng với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và các trò chơi dân gian tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng dân cư.

Dịp này, có 02 tập thể và 01 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 tập thể, 01 hộ gia đình và 02 cá nhân nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 01 hộ gia đình, 14 tập thể và 15 cá nhân trên địa bàn tỉnh./.

Thanh An