Xuất bản thông tin

null Tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật

Sáng ngày 01/02/2021, tại Hội trường Công an huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật. Chủ trì Hội nghị là đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Sơn - Trưởng Công an Huyện. Tham dự Hội nghị có 80 người là đại diện Lãnh đạo Công an Huyện; Trưởng Công an các xã, thị trấn; Chỉ huy đội và cán bộ, chiến sĩ của các đội thuộc Công an Huyện.

Các đại biểu tham dự Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật tại Hội trường Công an huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã lần lượt triển khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực như: cải cách thủ tục hành chính; quản lý, sử dụng pháo; các quy định việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố cáo và công tác giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân; một số quy định về điều lệnh và xây dựng lực lượng Công an nhân dân…

Thượng tá Nguyễn Văn Sơn - Trưởng Công an Huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật đã được tiến hành nghiêm túc và sâu rộng, không hình thức, qua loa; bảo đảm chất lượng, hiệu quả, gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng và thực thi pháp luật trong Công an nhân dân. Qua một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, các báo cáo viên đã tổ chức triển khai cho tất cả cán bộ, chiến sĩ nắm vững các nội dung cơ bản được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ; đồng thời, tuyên truyền, vận động gia đình và Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, làm giảm hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian tới./.

Thanh Toàn - CAH Châu Thành