Xuất bản thông tin

null Các diện đối tượng ưu tiên được tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp căn cước công dân gắn chip điện tử

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Các diện đối tượng ưu tiên được tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp căn cước công dân gắn chip điện tử

Đối tượng được cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử là những công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi có hộ khẩu thường trú nhưng chưa được cấp thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử.

Mặt trước

Mặt sau

Mẫu  thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử theo Thông tư 06/2021/TT-BCA

Theo hướng dẫn của Bộ Công an và Công an Tỉnh về việc triển khai  thực hiện cấp Căn cước công dân gắn chip điện tử. Trong giai đoạn từ nay đến khi hệ thống cấp Căn cước công dân gắn chip điện tử được triển khai đồng bộ, đáp ứng đủ năng lực tiếp nhận, xử lý, đối sánh vân tay, tin thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử trên toàn quốc. Để phù hợp với hiệu suất vận hành của hệ thống trong giai đoạn hiện nay, Công an huyện Châu Thành sau khi tiếp nhận được trang thiết bị sẽ ưu tiên thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Căn cước công dân gắn chip điện tử đối với các diện đối tượng sau đây:

1. Các trường hợp chức sắc tôn giáo có uy tín, chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng,...

2. Những trường hợp công dân đủ 14 tuổi chưa từng được cấp Chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh nhân dân 12 số, thẻ Căn cước công dân mã vạch.

3. Trường hợp công dân đã được cấp Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân nhưng Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hư hỏng, mờ nhòe, rách nát không sử dụng được và các trường hợp Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hết hạn sử dụng.

4. Trường hợp công dân đã được cấp Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân nhưng bị mất.

5. Trường hợp công dân đã được cấp Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân nhưng có sự thay đổi thông tin trong Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân.

6. Các trường hợp khác do lãnh đạo Công an Huyện quyết định.

Sau khi Công an Huyện được trang bị đầy đủ thiết bị, hệ thống Căn cước công dân mới được triển khai đồng bộ sẽ tiến hành tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân trên phạm vi toàn Huyện theo quy định.

Công an Huyện thành lập 02 Tổ cấp Căn cước công dân: Tổ cố định tại bộ phận “Một cửa” Công an Huyện và Tổ lưu động tại các xã, thị trấn. Đối với Tổ lưu động tại các xã, thị trấn: trên cơ sở Công an xã, thị trấn đã rà soát, lập danh sách công dân thuộc diện được cấp Căn cước công dân, Công an Huyện sẽ rà soát lần lượt tại địa bàn xã/thị trấn và phối hợp Công an xã/thị trấn thông báo thời gian, địa điểm cụ thể cho công dân trong từng Tổ Nhân dân tự quản khu vực dân cư cụ thể thuộc địa bàn ấp đó chuẩn bị các hồ sơ cần thiết đến địa điểm cấp Căn cước công dân để được tiếp nhận.

* Lưu ý: Một số loại giấy tờ công dân cần chuẩn bị khi đến làm Căn cước công dân:

- Sổ hộ khẩu.

- Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân.

- Các giấy tờ hợp pháp khác (giấy khai sinh, quyết định của cơ quan Tư pháp,…).

Văn Hưng - Công an Huyện