Xuất bản thông tin

null Tỉnh ủy thăm và chúc tết Huyện ủy, Hợp tác xã, Hội quán, Gia đình chính sách và Doanh nghiệp

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Tỉnh ủy thăm và chúc tết Huyện ủy, Hợp tác xã, Hội quán, Gia đình chính sách và Doanh nghiệp

Ngày 08/02/2021, ông Nguyễn Hữu Cương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cùng các ngành chuyên môn đã đến thăm và chúc tết lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, Hợp tác xã, Hội quán, Doanh nghiệp và Gia đình chính sách trên địa bàn huyện Châu Thành.

Thăm chúc tết lãnh đạo Huyện

Tại Huyện ủy Châu Thành, ông Nguyễn Hữu Cương đã ân cần thăm hỏi sức khỏe lãnh đạo huyện, đồng thời chúc Huyện ủy, UBND huyện Châu Thành tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm mới, xây dựng huyện Châu Thành ngày càng giàu đẹp - văn minh - nghĩa tình, nhất là thực hiện hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới.

Thăm chúc tết gia đình chính sách

Tại các HTX, hội quán, doanh nghiệp và gia đình chính sách, ông Nguyễn Hữu Cương, cũng thăm hỏi sức khỏe, tình hình hoạt động, kinh tế của từng đơn vị trong năm qua, đồng thời chúc thành viên các đơn vị và gia đình được nhiều sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công trong năm Tân Sửu 2021, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội và an sinh xã hội trên địa bàn huyện Châu Thành.

Thăm, chúc tết Hội quán

Dịp nầy, ông Nguyễn Hữu Cương, trao mỗi đơn vị, gia đình 1 phần quà của Tỉnh ủy Đồng Tháp./.

Đăng Phúc