Xuất bản thông tin

null Khuyến cáo người dân đến Trạm Y tế để thực hiện khai báo y tế

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Khuyến cáo người dân đến Trạm Y tế để thực hiện khai báo y tế

Ngày 09/02/2020, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 Huyện ban hành công văn chỉ đạo các phòng, ban, ngành Huyện, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn về việc xử lý một số tình huống trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trước tình hình mới.

Theo đó Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 Huyện có ý kiến như sau:

1. Người sống, làm việc và học tập ở ngoài Huyện vào địa bàn huyện Châu Thành: khuyến cáo đến Trạm Y tế gần nhất để thực hiện khai báo y tế; nếu phát hiện người đến từ (hoặc đi qua), trở về từ các khu vực, các vùng đang có dịch bệnh COVID -19 hoặc theo thông báo của Bộ Y tế thực hiện ngay các biện pháp cách ly và truy vết theo quy định.

2. Về việc xử lý một số tình huống trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trước tình hình mới:

- Sau khi tiến hành điều tra dịch tễ F1, tất cả các trường hợp F2 phải thực hiện cách ly y tế tại nhà theo quy định và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm.

- Sau 6 ngày (kể từ ngày F1 tiếp xúc gần với F0) thực hiện xét nghiệm F1 lần 2, nếu kết quả xét nghiệm âm tính, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành Quyết định dừng cách ly y tế tại nhà đối với F2, thực hiện tự theo dõi sức khoẻ tại nhà với điều kiện phải cam kết thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

3. Phòng Y tế Huyện/Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Huyện:

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện nội dung 1, 2.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo dõi, giám sát chặt chẽ dư luận xã hội việc thực hiện chỉ đạo được nêu tại Khoản 2; tổng hợp, báo cáo hàng ngày về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Huyện.

4. Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện: chỉ đạo không nêu thông tin danh tính những trường hợp liên quan đến COVID-19 trên phương tiện truyền thông đại chúng, kể cả mạng xã hội; tăng cường tuyên truyền việc khai báo y tế, là trách nhiệm của mỗi người dân để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng trước tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Thực hiện nghiêm thông điệp 5K (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế)./.

Xem chi tiết!

Thanh An