Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX tổ chức Kỳ họp chuyên đề

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX tổ chức Kỳ họp chuyên đề

Sáng ngày 09/3/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX tổ chức kỳ họp chuyên đề thông qua Nghị quyết quy định mức chi và thời gian được hưởng chế độ bồi dưỡng khi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp bằng hình thức trực tuyến, ông Phan Văn Thắng - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị, tham dự Kỳ họp tại điểm cầu trực tuyến huyện Châu Thành ông Phạm Tấn Xiếu – Chủ tịch UBND Huyện, ông Phạm Văn Dũng – Trưởng phòng Tư Pháp huyện, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng Thường trực HĐND huyện và các phòng chuyên môn.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu trực tuyến huyện Châu Thành

Tại Kỳ họp sau khi xem xét Tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu đã thống nhất thông qua Nghị quyết quy định mức chi và thời gian được hưởng chế độ bồi dưỡng khi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/3/2021. Các nội dung chi gồm: Chi tổ chức hội nghị; chi bồi dưỡng các cuộc họp; chi công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bầu cử; chi xây dựng văn bản; chi bồi dưỡng cho những người trực tiếp phục vụ trong đợt bầu cử; chi khoán hỗ trợ cước điện thoại di động cho những người trực tiếp phục vụ trong đợt bầu cử; chi tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử; việc đóng hòm phiếu, khắc dấu, bảng niêm yết danh sách bầu cử; chi xây dựng, cập nhật, vận hành trang thông tin điện tử về công tác bầu cử của cơ quan Thường trực Uỷ ban bầu cử; chi công tác tuyên truyền, in ấn, ấn phẩm phục vụ bầu cử v.v.. Mức chi thấp nhất là 40 ngàn đồng, cao nhất là 40 triệu đồng.

Các đại biểu ở  cầu trực tuyến tham dự hội nghị

Phát biểu tại Kỳ họp ông Phan Văn Thắng - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo các Sở, ngành làm tốt công tác hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố, các đơn vị có liên quan trong việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử kịp thời, đúng quy định và cũng đề nghị các đơn vị chuẩn bị công tác bầu cử đảm bảo đúng thời gian luật định, dự phòng các phương án xử lý những tình huống có thể xảy ra; công tác giới thiệu nhân sự ứng cử phải đảm bảo quy trình, tiêu chuẩn, cơ cấu theo phân cấp quản lý; tổ chức tiếp nhận hồ sơ người ứng cử, tập trung tuyên truyền, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử; đảm bảo an ninh, an toàn trước và trong thời gian bầu cử; chuẩn bị các phương án dự phòng nếu tình hình dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp./.

Thanh An