Xuất bản thông tin

null Hội nghị "trực tuyến" Báo cáo viên Trung ương tháng 3/2021

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Hội nghị "trực tuyến" Báo cáo viên Trung ương tháng 3/2021

Sáng ngày 11/3/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên toàn quốc tháng 3 năm 2021 bằng hình thức trực tuyến. Ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị. Tham dự tại điểm cầu huyện Châu Thành, bà Nguyễn Thị Phượng - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, ông Đỗ Nhật Định – Phó Chủ tịch UBND Huyện, cùng các đại biểu là Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Báo cáo viên, cộng tác viên dự luận xã hội; lãnh đạo các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Huyện; Bí thư Đảng uỷ, Cán bộ Tuyên giáo các xã, thị trấn.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu trực tuyến huyện Châu Thành

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên Trung ương thông tin, phổ biến các chuyên đề như: Công tác phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai chủ trương của Bộ Chính trị, Nghị quyết sô 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính Phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19; Chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước thời kỳ mới và một số định hướng nội dung tuyên truyền trong thời gian tới

Các đại biểu ở các điểm cầu trực tuyến tham dự Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đội ngũ báo cáo viên các cấp tập trung tuyên truyền về Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; công tác phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai chủ trương của Bộ Chính trị, Nghị quyết 21 của Chính phủ về mua, sử dụng vắc xin phòng, chống dịch bệnh Covid-19; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030… trong thời gian tới./.

Thanh An