Xuất bản thông tin

null Hội nghị “trực tuyến” tuyên truyền bầu cử

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Hội nghị “trực tuyến” tuyên truyền bầu cử

Chiều ngày 11/03/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - Cơ quan Thường trực Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đến các Huyện, Thành Phố bằng hình thức trực tuyến, ông Kiều Thế Lâm – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ông Nguyễn Thành Giang - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đồng chủ trì. Tham dự tại điểm cầu trực tuyến huyện Châu Thành, bà Nguyễn Thị Phượng – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, ông Đỗ Nhật Định – Phó Chủ tịch UBND huyện cùng các báo cáo viên, Tuyên truyền viên và thành viên Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử cấp huyện, xã.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu trực tuyến huyện Châu Thành

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe các báo cáo viên đã thông tin và giới thiệu các nội dung liên quan đến hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử; vận động bầu cử, nội dung tuyên truyền công tác bầu cử, những hành vi bị cấm trong vận động bầu cử; giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và một số văn bản liên quan đến công tác bầu cử.v.v…

Các đại biểu ở các điểm cầu trực tuyến tham dự Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị ông Nguyễn Thành Giang - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đề nghị các cấp, các ngành và các địa phương trên đại bàn tỉnh tập trung tuyên truyền về cuộc bầu cử, trong đó có việc nộp hồ sơ ứng cử, người tự ứng cử để góp phần vào sự thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Qua đó cũng đề nghị các ngành, các cấp quyết liệt đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin chống phá và nắm bắt tình hình dư luận, thông tin định hướng dư luận về cuộc bầu cử trong thời gian tới./.

Thanh An