Xuất bản thông tin

null Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ thi tuyển công chức hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020

Chi tiết bài viết TTGDNN Thông báo

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ thi tuyển công chức hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020