Xuất bản thông tin

null Châu Thành tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

Châu Thành tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Kết quả công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 huyện  Châu Thành xếp ở vị trí thứ 2 (sau huyện Hồng Ngự) trong nhóm xếp hạng thuộc huyện, thị, thành phố trên địa bàn Tỉnh.

Với kết quả đã đạt được trong năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tiếp tục quyết tâm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đặc biệt tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện nhằm tiếp tục cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 để tiếp tục duy trì trong nhóm đầu về Chỉ số cải cách hành chính trong nhóm xếp hạng thuộc huyện, thị, thành phố trên địa bàn Tỉnh.

Ảnh Ông Lương Hoàng Minh - Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ Huyện – Trưởng Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính Huyện kết luận buổi kiểm tra

Năm 2020, huyện Châu Thành đã hoàn thành tốt nội dung các kế hoạch đề ra như: Kế hoạch cải cách hành chính; kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính; kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin; kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; kế hoạch duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015, …

Các mô hình, cách làm hay trong cải cách hành chính trên địa bàn Huyện tiếp tục duy trì thực hiện và phát huy hiệu quả như: Mô hình “Hỗ trợ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ hành chính” của Ủy ban nhân dân xã Tân Phú; Mô hình “Hướng dẫn thủ tục hành chính, cấp bản sao các giấy tờ liên quan đến lĩnh vực hộ tịch cho người dân qua tài khoản Zalo thuộc thẩm quyền giải quyết” của Ủy ban nhân dân thị trấn Cái Tàu Hạ;  “Tiếp nhận thủ tục hành chính tại ấp và trả kết quả tại nhà” của Ủy ban nhân dân xã An Nhơn; Xây dựng sổ tay “Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3” của Ủy ban nhân dân xã An Phú Thuận.

Với những kết quả đã đạt được và cùng với sự quyết tâm trong đẩy mạnh cải cách hành chính, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành được tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân Tỉnh về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính năm 2020.

Bên cạnh những thành tích và kết quả đạt được thì vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần khắc phục như : Mô hình kết hợp Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả với Bưu điện văn hóa xã chưa mang lại hiệu quả như mong muốn; Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử thường xuyên phát sinh lỗi, chưa thật sự hoàn chỉnh nên trong quá trình sử dụng đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức và phát sinh hồ sơ trễ hạn trên phần mềm nhưng thực tế hồ sơ văn bản giấy đã trả kết quả đúng hạn.

Với những kết quả và thành tích đạt được trong năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách trong năm 2021  nhằm tiếp tục cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của Huyện./.

Thành Lợi - Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND Huyện