Xuất bản thông tin

null An Phú Thuận sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội, QP-AN Quý I và giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2021

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

An Phú Thuận sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội, QP-AN Quý I và giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2021

Ngày 18/3/2021, UBND xã An Phú Thuận tổ chức Hội nghị Sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Quý I và giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2021. Dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội, Hiệu trưởng các trường, Trạm y tế, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã và các Trưởng ấp.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Trong quý I năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid – 19 đã làm ảnh hưởng đến kinh tế của địa phương nhưng với sự lãnh đạo của UBND huyện và Đảng ủy, ngay từ đầu năm, UBND xã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 đã đạt được kết quả nhất định, đời sống nhân dân được ổn định, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm được đảm bảo; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội cơ bản ổn định. Công tác cải cách hành chính được tăng cường. Mặt trận và các tổ chức hội đoàn thể tích cực phối hợp trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chung tại địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Trần Văn Hòa – Phó Chủ tịch UBND xã đề nghị các ngành địa phương trong quý II/2021 cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19; tổ chức Đại hội thể dục – thể thao xã lần thứ IX (Đại hội điểm của Huyện); tiếp tục triển khai các kế hoạch phục vụ công tác cải cách hành chính năm 2021; hoàn chỉnh hồ sơ minh chứng xây dựng Nông thôn mới năm 2020; thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn toàn xã./.

Hữu Tình