Xuất bản thông tin

null Họp Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH Huyện Quý I năm 2021

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Họp Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH Huyện Quý I năm 2021

Sáng ngày 14/01/2021, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Châu Thành tổ chức họp Quý I năm 2021. Ông Đỗ Nhật Định – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện chủ trì cuộc họp. Cùng các lãnh đạo, cán bộ là thành viên Ban đại diện Ngân hàng CSXH huyện tham dự.

Ông Đỗ Nhật Định - Phó Chủ tịch UBND huyện-Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp các đại biểu đã nghe Kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành. Trong Quý I năm 2021, tổng nguồn vốn thực hiện đến 31/12/2020 là 342.962 triệu đồng, tăng 35.976 triệu đồng so với đầu năm, trong đó nguồn vốn huy động tại địa phương được trung ương cấp bù lãi suất 57.097 triệu đồng tăng 14.053 triệu đồng so với đầu năm; Nguồn vốn của địa phương: 20.075 triệu đồng; Vốn điều chuyển từ trung ương: 281.401 triệu đồng, tăng 58.013 triệu đồng so với đầu năm. Tổng dư nợ đến ngày 31/12/2020 là 301.476 triệu đồng tăng 20.853 triệu đồng so với đầu năm với 13.857 hộ còn vay vốn; Doanh số cho vay lũy kế từ đầu năm 87.747 triệu đồng; Doanh số thu nợ lũy kế từ đầu năm  66.737 triệu đồng. Chất lượng tính dụng tổng dư nợ đến ngày 31/12/2020 là 301.476 triệu đồng tăng 20.853 triệu đồng so với đầu năm. trong đó Nợ đủ tiêu chuẩn là 300.747 triệu đồng, chiếm  99,75% trên tổng dư nợ; Tổng số nợ xấu là 729 trịệu đồng, giảm 210 triệu đồng so với đầu năm, chiếm 0,24%/tổng dư nợ; Nợ bị chiếm dụng 0 đồng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại và hạn chế trong công tác huy động tiền gửi cá nhân trong năm 2020 không đạt số dư bình quân cả năm; Lãi tồn đọng một số địa bàn xã, thị trấn còn tăng so với năm trước. Cũng tại cuộc họp các đại biểu đã tập trung thảo luận tìm cách giải pháp xử lý nợ quá hạn đối với các trường hợp. Đồng thời đề ra Kế hoạch hoạt động trong thời gian tới.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Đỗ Nhật Định – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện ghi nhận những kết quả đã đạt được trong hoạt động tín dụng, chính sách thời gian qua và đề nghị Ngân hàng CSXH huyện, các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn; tổ chức kiểm tra, xử lý thu hồi nợ lãi tồn đọng, nợ quá hạn, nợ khoanh tại các xã, thị trấn; chủ động phối hợp với các thành phần liên quan rà soát, thực hiện xử lý kịp thời nợ đến hạn; Đẩy mạnh công tác huy động tiền gửi dân cư, tiền gửi tiết kiệm thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn. Đồng thời cũng tiếp tục cố gắng, nỗ lực, khắc phục cho được những hạn chế, tồn tại để hoạt động tín dụng chính sách ngày càng phát huy được hiệu quả, góp phần ổn định đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Huyện trong thời gian tới./.

Thanh An